Resevillkor

Särskilda resevillkor för EkmanResor kompletterar de Allmänna resevillkoren.
Det är varje resenärs skyldighet att ta del av våra resevillkor.

Viktigt att veta
På samtliga av våra utlandsresor är det obligatoriskt med giltigt pass.På våra resor måste man fysiskt klara av att kliva i och ur bussen på egen hand. Därför är det viktigt att meddela oss eventuella rörelseellerfunktionshinder. Du vet väl om att du alltid kan förboka din favoritplats på bussen moten avgift. Flerdagarsresor 500:- Endagsresor 200:-. Avresetider och datum kan komma att ändras, aktuella uppdateringar finns att läsa på vår hemsida.Vi reserverar oss för eventuella ändringar avseende priser och upplägg med hotell,restauranger och arrangörer. Även flygtider, färjetider, skatter och valutorligger utanför företagets kontroll och ansvar. Bokade resor är garanterade det pris som gällde vid betalningstillfället.
 

Anmälningsavgift: Vid flerdagarsresor skall 20% av resans totalpris betalas senast 14 dagar efter bokning för att resan skall vara definitiv/bindande. För dagsresor gäller att hela resan skall vara slutbetald senast 14 dagar före avresa, vid bokning mindre än två veckor före avresa gäller omgående betalning. Anmälningsavgiften dras ifrån slutbetalningen.

För Teaterresor, se nedan.

Avbeställningsskydd: Från och med 2014 förmedlar vi ERVs (fd. Europeiska) försäkringar, de bokas lättast via deras hemsida. Givetvis hjälper vi er att förmedla dem om du ringer till oss. Observera att avtalet gäller mellan ERV och dig. Du hittar information om ERV:s avbeställningsförsäkring här. Vid våra kryssningar med Royal Caribbeans tillämpar vi deras avbokningsvillkor.

Vid våra kryssningar med Royal Caribbeans tillämpar vi deras avbokningsvillkor

Avbokning av flerdagarsresa: Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan: Återbetalas det inbetalda beloppet med avdrag för expeditionsavgift på 500:-/pers vid flerdagarsresa. Vid avbeställning inom 40 – 20 dagar före avresan: Skall resenären erlägga 50 % av resans pris. Vid avbeställning senare än 20 dagar före avresan: Skall resenären erlägga hela resans pris.

Avbokning av dagsresa: Återbetalas det inbetalda beloppet med avdrag för expeditionsavgift på 100:-/pers vid dagsresor. 
Vid avbeställning inom 13-6 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris. Vid avbeställning senare än 6 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris.
Detta gäller ej vid teater och musikresor, då teater och konsertbiljetter aldrig återbetalas.

Vid våra kryssningar med Royal Caribbeans tillämpar vi deras avbokningsvillkor

Enkelrum/hytt: Resenär som reser ensam betalar ALLTID enkelrums/hyttpris.

Flygresor: En flygbiljett kan enligt gällande regler inte ändras sedan den har blivit utställd, utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning. Flygbolagen godtar i regel inte namnbyte. Det är därför mycket viktigt att ditt namn på flygbiljetten är korrekt stavat och överensstämmer med uppgifterna i passet. Eventuell kostnad för namnbyte betalas av resenären.
Borttappad biljett eller boarding card kan innebära en extra kostnad om nytt dokument måste utfärdas. Denna kostnad får resenären själv stå för.
Vi reserverar oss för ändringar av flygtider, flygskatt och flygbolag.
I övrigt gäller respektive respektive flygbolags regler och villkor.

Inställda resor:Vi försöker i möjligaste mån få iväg alla våra resor men skulle antalet anmälningar bli färre än 20 personer kan vi tyvärr tvingas ställa in den planerade resan. För mer information om inställande av resor, arrangörens och resenärens ansvar mm hänvisar vi till Allmänna Resevillkor. Inställd resa skall meddelas resenären senast två dagar före avresa vid dagsresor och tio dagar före avresa vid flerdagarsresor. Resan kan även ställas in på grund av Force Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan förhindra eller äventyraresans genomförande.

Grupp: Grupp om minst 25 personer på ordinarie resa i programmet som bokas direkt hos EkmanResor och betalas gemensamt erbjuds grupprabatt

Kontroll av färdhandlingar/Resebevis: Resenären har skyldighet att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste omgående påtalas.

Reklamationer: Vi hoppas att du inte skall finna anledning till klagomål. Fel och brister skall omgående anmälas till reseledaren, så att denne har möjlighet att avhjälpa felet. Anmärkningar eller reklamationer som ej kunnats åtgärda under resan bör snarast, dock inom sju dagar efter hemkomsten, framställas skriftligen till EkmanResor

Resegaranti: EkmanResor har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Slutlikvid: Denna skall inbetalas senast det datum som finns angivet på inbetalningskortet. På flerdagsresor senast 40 dagar före avresa, dagsresor 14 dagar före avresa samt flygresor senast 60 dagar före avresa. Postens alternativt bankens kvitto gäller som vårt.

Vid våra kryssningar med Royal Caribbeans tillämpar vi deras betalnings- och avbokningsvillkor

Teaterresor: Vid avbokning av teaterresor betalas teaterbiljetten av resenären. Då teaterbiljetter aldrig återbetalas. I händelse av att föreställningen blir inställd betalas biljettpriset tillbaka, dock ej om teaterarrangören har gått i konkurs. Vid teaterföreställningar kan rollistan ändras av olika orsaker, till exempel medverkandes sjukdom.

Utflykter: På utflykter som ej ingår i resans pris är minimiantal 15 personer för att de skall kunna genomföras. Vid för lågt antal kan utflykter slås samman/ändras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utflykter samt att justera priset.

Överlåtelse: Se Allmänna Resevillkor paragraf 4.

Prisjustering: Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar gällandevalutaförändringar, skatter, bränslepriser eller andra pålagor utanför vår kontroll

Tryckfel: Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som uppkommit i samband med tryck av reseinformation samt på hemsidan.

Förbehåll: Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell, färjor, resvägar och ankomst- och avresetider om det skulle visa sig vara nödvändigt. Vi reserverar oss för ändringar, vilka orsakas av händelser vi ej råder över.

För övrigt gäller de Allmänna resevillkoren framtagna av Konsumentverket/KO och Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR, som finns att tillgå på vår hemsida.

Kontakta EkmanResor

Via telefon
08-15 95 75

(Vardagar 09 - 17, lunch 12.00-13.00)

Via e-post
info@ekmanresor.se
Vi är medlemmar av
Svenska Bussbranschens Riksförbund