Det Nya Stockholm Del 2

Bokningskod: DNS2

Du kanske redan har varit med på vår tur ”Det nya Stockholm” Del 1 och blev nyfiken på mer?

Flera områden i vår stad genomgår omfattande förändringar från tidigare industriområden till attraktiva bostads- och kontorsområden. Vi kommer bl.a. att se hur nordvästra Kungsholmen har genomgått sin förändring. Vi ser Liljeholmen med sina nya och olika typer av boendemiljöer. Årstafältet planeras i flera etapper och hela utbyggnaden beräknas ta 15-20 år. Vi försöker göra oss en bild av hur det hela kommer att se ut så småningom.

Området kring Gullmarsplan och Nynäsvägen är en knutpunkt som ska förbättras och bli en central del av nya Söderstaden. Där ska också Slakthusområdet utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel där bostäder, handel, kultur och företagande kan samexistera.

Turen kan komma att ändras p.g.a. avstängningar, byggande och trafiksituationen; det kan innebära en viss ändring i programmet.

Man behöver självklart inte ha deltagit i Del 1 för att hänga med på Del 2!

I resan ingår
Guidad visning av en tur, Del 2,
auktoriserad
Stockholmsguide,
Busskaffe med kaka.
Avgångar
08 nov 2017 (onsdag)

Platser finns
390 SEK
Avgångsplats
Cityterminalen kl. 09.30